LookSeeDo.dk

 

Jeg har skrevet en bog som er udkommet på FADLs forlag. Titlen er Det mest almindelige, og den omhandler medicin og kirurgi set ud fra perspektivet som basislæge på en akutafdeling eller stuegangslæge på et mindre/mellemstort hospital. 


Bogen er et godt supplement til bøgerne ‘M’ og ‘K’ fra FADL’s forlag, og den passer ind i serien som fokuseret læsning i supplement til ‘M’ og ‘K’ samt Case bogen fra FADL’s forlag.

Det mest almindelige indeholder i øvrigt sidehenvisninger til de andre bøger i serien.


Formålet med det mest almindelige er at give en kortfattet gennemgang af kernepensum på den sidste del af medicinstudiet. Der fokuseres på de mest almindelige præsentationer og sygdomme, fordi det oftest er disse man står overfor som ung læge.


Hemmeligheden er, at det netop også er disse tilstande og sygdomme, der i >90% af tilfældene eksamineres i på sidste del af medicinstudiet – dette fordi eksaminatorer rimeligt nok stiller sig selv spørgsmålet: hvad er centralt at kende til for at denne person kan fungere som basislæge?

Derfor kan denne bog med fordel bruges til fokuseret eksamenslæsning på sidste del af studiet.Bedste hilsner


Michael Moesmann Madsen

Mail: info(at)lookseedo.dk


Bog fra FADL: Det mest almindelige i Medicin og Kirurgi

Dansk universitetsuddannelse kører efter sink or swim princippet. Som studerende i Danmark har vi i høj grad ansvaret for egen læring. Fra vi møder første dag på universitetet er vi i princippet frit stillede mht. hvordan vi tilegner os stoffet og opnår de krævede kompetencer. Det har både fordele og ulemper.


Fordele: Det er min erfaring, at dem der kommer helskindet gennem studierne faktisk opnår en højere grad af akademsik selvstændighed end tilsvarende gennemsnits-studerende på f.eks. de bedste universiteter i USA. Simpelthen fordi vi konstant bliver udfordret til at finde ud af ‘det hele’ selv.

Samtidigt giver den store frihed under ansvar mulighed for at tænke radikalt omkring livsform / selv-studium hvis man skulle have mod til det.


Ulempen ved den store frihed er, at nogle studerende ‘tabes’ - ikke nødvendigvis fordi de ikke er i stand til at ‘indtage’ stoffet - men snarere fordi de måske har svært ved selv at skabe den struktur der i høj grad forventes (sammenlignet med de bedste universiteter i f.eks. USA, der netop udmærker sig ved at anrette strukturen på et fad for de studerende).

Det viser sig ofte i praksis at danske studerende ender med at studere sub-optimalt, idet de overladt til sig selv ender med at ‘følge mængden’, f.eks. ved at gå til alle forelæsninger eller ved at terpe hele pensum gentagne gange, uagtet at det ikke er den mest efficiente indlæring. Der bliver kort sagt spildt en masse tid.


Lookseedo.dk er et forsøg på at videregive nogle erfaringer - tag hvad du kan bruge og send endelig forslag til forbedringer til info@lookseedo.dk


                                                    Med venlig hilsen


                                                    Michael Moesmann Madsen

Point of View

“If you want to change the world, pick up your pen and write.”

- Martin Luther